Boulgour fin tomate, poivron & persil

Boulgour fin parfumé : Tomate, poivron, persil